Nowoczesne rozwiązania – geowłóknina

W przemyśle stosowanych jest bardzo wiele różnych rozwiązań technologicznych. Każdego roku pojawiają się nowe, które wypierają te starsze i mniej skuteczne. W budownictwie od lat stosowane są produkty polimerowe, które charakteryzują się bardzo wysoką trwałością. Do takich produktów można zaliczyć geosyntetyki, które są wbudowane w podłoże gruntowe i ich zadaniem jest rozwiązanie problemów geotechnicznych. Są to warstwy, które mają za zadanie uszczelnienie gruntu tak aby nie dochodziło do zanieczyszczenia systemu lub innych uszkodzeń mechanicznych. Dobrym przykładem takiego materiału są geowłókniny. Jest to stosunkowo nowoczesne rozwiązanie. Geowłókniny to materiały wykonane z włóknin polipropylenowych lub poliestrowych. Łączne są metodami mechanicznymi za pomocą igieł lub scalane w wyniku działania wysokiej temperatury (termiczne zgrzewanie). Stosowane aby poprawić stateczność podłoża nasypów i przyśpieszyć stateczność gruntu pod własnym obciążeniem. Zależnie od zapotrzebowania mają różną funkcję. Istnieją geowłókniny, których zadaniem jest filtracja czyli powstrzymanie przedostawania się cząstek ciała stałego przy jednoczesnym przepływie płynnego medium jak na przykład woda. Są też takie, które oprócz filtrowania mają za zadanie oddzielać materiały i zapobiegać mieszaniu się poszczególnych warstw podłoża. Istnieją również typu, których główną zaletą jest zdolność do transmisji cieczy lub gazu. Stosowane są jako geomembrana lub drenaż. Stosowane są w celu zabezpieczenia systemów drenarskich przez zamuleniem gruntem drobnoziarnistym i uszkodzeniem mechanicznym. Wzmacniają podłożę i ograniczają zjawisko koleinowania. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie, które można stosować w każdych warunkach. Niewątpliwą zaletą jest wysoka jakość wykonania oraz przystępna cena.

mateusz Autor