Bezpieczeństwo ponad wszystko

W budownictwie niezbędne jest korzystanie z środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Jest to zawód, w którym bardzo często dochodzi do wypadków i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo często nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowymi środkami ochrony podczas pracy są środki ochrony osobistej. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim elementy odzieży roboczej, które mają za zadanie ochraniać pracownika przed obrażeniami fizycznymi. Na wyposażeniu każdego robotnika budowlanego powinny się znaleźć: mocne, skórzane rękawice, które ochraniają dłonie i część przedramienia; okulary ochronne, które zapobiegają dostaniu się pyłów i wiórów do oczu; ubranie robocze, chroniące ciało przed obrażeniami i skaleczeniami; obuwie robocze ze stalowymi noskami, które chronią stopę przed zmiażdżeniem. Dla ekipy remontowej szczególnie ważne jest korzystanie z rusztowania. Do pracodawcy należy decyzja czy je zakupi czy zdecyduje się na wynajem rusztowań Wrocław. Ta druga opcja wydaje się być lepsza pod względem ekonomicznym. Wynajmowanie sprzętu roboczego pozwala zaoszczędzić przestrzeń magazynową, przyśpieszyć pracę oraz zredukować koszta, które przeznaczone byłyby na konserwację. Rusztowanie pozwala w łatwy sposób wyeliminować większość sytuacji wypadkowych, które zdarzają się na budowie i podczas remontu. Znakomita większość obrażeń doznawana jest podczas upadku z dużej wysokości. Dochodzi wtedy do obrażeń wewnętrznych oraz złamań. Poza tym pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom środki ochrony zbiorowej. Są to środki, które służą do jednoczesnej ochrony wielu osób (w tym pojedynczych osób) przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Stosuje się je łącznie lub pojedynczy. Są to techniczne rozwiązania stosowane w pomieszczeniach, przy maszynach oraz innych urządzeniach, które mogą stwarzać zagrożenie.

mateusz Autor