Bezpieczeństwo w biurze

Praca biurowa to ciężka umysłowa praca, która nierzadko jest żmudna i wymaga od pracownika ciągłej koncentracji. Nie zawsze jednak można utrzymać pełną wydajność. Pracodawca powinien zadbać o ergonomię na miejscu pracy. Odpowiednio urządzone pomieszczenie biurowe sprawia, że praca staję o wiele bardziej prosta i mniej skomplikowana. Do potrzeb pracowników powinno być dostosowane całe otoczenie. Pomieszczenie powinno być duże i przejrzyste. Musi być odpowiednie natężenie oświetlenia i swobodny dostęp do powietrza. W zimie pomieszczenie powinno być ogrzewane, a latem – w upalne dni – klimatyzowane. Najbardziej optymalną temperaturą do pracy jest dwadzieścia jeden stopni Celsjusza. Innym ważnym aspektem jest stanowisko pracy. Każdy pracownik biurowy powinien mieć swoje miejsce, które będzie dostosowane do jego trybu życia i fizjonomii. I tym sposobem ważne jest ustawienie biurka – powinno znajdować się w miejscu, które zapewnia swobodę. Nie może dochodzić do sytuacji, że miejsce pracy jest usytuowane tak, że inni pracownicy przechodzą ciągle obok pracownika i dezorganizują jego pracę. Każdy powinien mieć zapewnione podstawowe narzędzia pracy. Komputer powinien być ustawiony zgodnie z zasadami ergonomii. Ekran musi znajdować się w odległości ok. 70 cm od oczu pracownika. Ręce powinny być swobodnie podparte na biurku – tak aby nie obciążać stawów. Krzesło ma być dostosowane do wzrostu i umożliwiać oparcie stóp na ziemi. Nie może być też zbyt niskie (kolana powinny być zgięte pod kątem dziewięćdziesięciu stopni). Innym ważnym czynnikiem, który znacząco ułatwia pracę są urządzenia biurowe. Kserokopiarki tychy, niszczarki czy urządzenia skanujące to tylko nieliczne przykłady tych urządzeń. Każde z nich pozwalają pracownikowi na znaczne przyśpieszenie pracy. Dla pracownika ważne jest też aby praca nie była monotonna – dlatego warto rozplanować pracę w ten sposób aby nie powtarzać ciągle tych samych czynności.

mateusz Autor