Bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Jedną z najważniejszych kwestii jaką musi zagwarantować pracodawca jest bezpieczeństwo oraz higiena pracy. Pozwala to na znaczne ograniczenie sytuacji wypadkowych. Jest to bardzo ważne, ponieważ niedopełnienie tych obowiązków może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Zapewnienie odpowiednich warunków na terenie zakładu nie jest proste, ponieważ trzeba spełnić bardzo wiele wymagań, które nakładane są przez organy nadzoru (Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Sanepid czy chociażby Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska). W tym celu zatrudnia się pracowników służby BHP, która ma za zadanie sprawować nadzór nad wszystkimi procesami, które odbywają się z zakładzie. Jedną z podstawowych zadań są szkolenia bhp poznań. Najczęściej połączone są one z instruktażem stanowiskowym. Wtedy pełnią kompletny etap wdrożenia pracownika na dane stanowisko pracy. Jest to niezmiernie istotne, gdyż tylko w ten sposób można uświadomić jak wielkie zagrożenia są możliwe w danej firmie. Szkolenie okresowe przeprowadza się dlatego, aby uświadomić starszych pracowników w temacie zagrożeń. Bardzo często się zdarza, że wieloletni pracownicy doznają urazów. Dzieje się tak głównie dlatego, że popadają we rutynę. Jest ona niebezpieczna, ponieważ wtedy wszystkie działania przeprowadzane są niejako automatycznie. Najwięcej wypadków zdarza się na skutek ludzkiego zaniedbania.

Pracownicy bardzo często lekceważą zagrożenia jakie panują na terenie zakładu. Zdarza się, że sami demontują osłony i bariery, tak aby mieć łatwiejszy dostęp do sterowania maszyną. Niestety, ale w takim przypadku, gdy zdarzy się wypadek, to nie otrzyma on odszkodowania. Będzie to rażące niedopatrzenie oraz ignorowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy z pracowników musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do pracy na danym stanowisku oraz dodatkowe badania (np. psychotechniczne lun do pracy na wysokości).

mateusz Autor