Budowa nowych połączeń kolejowych

Sieć kolejowa w ogólnym tego pojęcia znaczeniu jest układem złożonym z połączonych ze sobą linii kolejowych,które są częścią zarządcy infrastruktury, bądź też innych elementów zarządzanych przez zarządcę infrastruktury. W skład sieci kolejowej wchodzi linia kolejowa, która rozpościera się na obszar całego danego kraju. Wspomniana wcześniej linia kolejowa stanowi część sieci, która może składać się z jednego lu więcej torów kolejowych, które mają za zadanie łączyć punkty początkowe oraz końcowe, które jednocześnie stanowią stacje końcowe lub węzłowe. Torowisko to jednak nie jedynie tory, po których sunie pociąg ale również obszar wokół nich, a mianowicie zajęte pod torowisko grunty, jak i te przylegle do nich wraz z budynkami czy budowlami, a także urządzeniami, jakich przeznaczeniem jest prowadzenie prawidłowego ruchu kolejowego na danym obszarze.
Oczywiście torowiska podlegają ciągłemu użytkowaniu, przetaczające się po nich wagony ważą niejednokrotnie po kilka ton, dlatego z czasem tak grunty pod jak i same szyny kolejowe i pozostałe elementy torowiska mogą ulec uszkodzeniu czy zużyciu. Z tego też powodu ważnym jest aby torowiska podlegały ciągłej kontroli pod kątem ich sprawności oraz jakości połączeń czy stanu materiałów. Taki monitoring stanu torowiska pozwala na unikniecie wielu często bardzo groźnych sytuacji. Często z racji znacznego zniszczenia torowiska zapada decyzja o likwidacji obecnego i budowie na jego miejscu nowego. Budowa torów jest procesem, który wymaga dużej wiedzy, doświadczenia a także umiejętności, gdyż musi być przeprowadzona na najwyższym poziomie. Zaczynając prace budowlane należy zaznaczyć, iż droga kolejowa składa się z dwóch ogólnych elementów, a mianowicie podtorza oraz nawierzchni torowej. Architekt danej drogi kolejowej, tworząc projekt na terenie, który został mu przekazany pod stworzenie drogi kolejowej musi pamiętać, iż pociągi najbardziej lubią tereny o małych spadkach, które umożliwiają im swobodne poruszanie się po owych terenach. Ponadto musi również pamiętać o tym, że każda droga kolejowa musi składać się z rowów oraz koryt odwadniających, zaś przy tworzeniu nawierzchni nie można zapomnieć o takich elementach jak podsypka, materiał izolacyjny, folia, siatka, czy tłuczeń. Materiały te tworzą całość torowiska wraz z szynami kolejowymi oraz podkładami, które są w nich osadzone.

mateusz Autor