Czym są efektywne mikroorganizmy?

Japonia jest krajem, który tworzy bardzo dużą część nowych technologi zarówno pod kątem elektroniki jak i innych dziedzin życia. Z tego też powodu nie dziwi nikogo, iż to myśl technologiczna jaką są efektywne mikroorganizmy wyszła z japońskich instytutów. Efektywne Mikroorganizmy jest to technologia, której celem jest poprawa jakości oraz zdrowia wszelkich systemów biologicznych. Jest ona szczególnie zyskowna dla rolnika, który z niej korzysta. Dla rolnictwa ważnym jest aby każdy hektar ziemi dawał maksymalnie tyle plonów ile jest to tylko możliwe. Z tego też powodu bardzo często w rolnictwie wykorzystuje się bardzo wiele nawozów sztucznych, które podnoszą ilość wydanego przez ziemię plonu jednak powodując jednocześnie degradację danego terenu i w niedługim po tym czasie także niemożliwość użytkowania go pod uprawę rolną.
Wyjściem z owego błędnego koła jest zastosowanie w uprawie efektywnych mikroorganizmów. Czym są owe mikroorganizmy? Otóż efektywne mikroorganizmy są to przede wszystkim mieszane kultury bakterii, które wprowadzane są do gleby w celu przyśpieszenia dzięki nim procesów próchniczych. Dzięki temu z łatwością dochodzi do szybszego powstania w danym pasie terenu nowej warstwy humusu a tym samym w szybszym tempie niż normalnie odzyskuje ona właściwości odpowiednie pod uprawy. Wspomniane wcześniej kultury bakterii to nic innego jak występujące naturalnie, a więc nie modyfikowane genetycznie bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, ale również i drożdże. Sprawia to, iż jest to proces w pełni naturalny, chociaż przyśpieszony w stosunku do naturalnego. Dzięki owym bakteriom dochodzi do szybszego rozkładu materii w glebie, a więc wszelkie organiczne składniki obumarłych roślin czy zwierząt z danego terenu zostają przemienione na potrzebne do użyźnienia gleby składniki, oraz powodują jej szybsze przeznaczenie pod uprawę. Efektywne mikroorganizmy są nieszkodliwe dla otoczenia, dlatego mogą być stosowane również już w czasie trwania upraw, gdyż nie będą w żaden sposób kolidować an z uprawą ani z plonami, które pozostaną niezmienione i w żaden sposób nie zanieczyszczone.

mateusz Autor