Dobrej klasy mikrometry

Na wstępie warto wiedzieć o tym, że przyrządy mikrometryczne dzieli się ze względu na ich przeznaczenie, na te ogólnego przeznaczenia oraz szczególnego. Do tej pierwszej grupy zalicza się mikrometry zewnętrzne oraz wewnętrzne, zaś do tych szczególnego przeznaczenia możemy zaliczyć między innymi mikrometry do drutu, blach, gwintów czy kół zębatych. Dokładność pomiarów jaka występuje przy stosowaniu mikrometrów wynosi do 0,01 mm. Zakresy pomiarowe stopniuje się co 25 mm, dla łatwiejszego stosowania. W celu dokonania prawidłowego pomiaru należy w pierwszej kolejności upewnić się czy zakres pomiarowy urządzenia nie jest mniejszy od największego wymiaru granicznego przedmiotu. Ponadto należy sprawdzić stan techniczny mikrometru oraz upewnić się czy zwolniony został zacisk wrzeciona. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem pomiaru jest sprawdzenie wskazań zerowych mikrometru. Tylko takie postępowanie może dać pewność dokonania prawidłowego pomiaru. Pomiar warto powtórzyć, by upewnić się, że odczyt jest prawidłowy.

copywriter Autor