Dotacje z Unii Europejskiej

Obecnie wiele osób boryka się z problemem, gdzie mają dobry pomysł na prosperujący biznes, jednak nie posiadają odpowiednich środków, aby móc rozpocząć działalność gospodarczą. Jeżeli nie mamy możliwości na zorganizowanie pieniędzy samemu lub zapożyczenie się u rodziny, a nie chcemy brać kredytu na dużą kwotę istnieje kilka rozwiązań, które mogą nam pomóc w osiągnięciu naszego celu. Oczywiście przy każdym z tych przypadków nie możemy posiadać już własnej działalności gospodarczej. Jednym z takich rozwiązań jest otrzymanie dotacji z urzędu pracy. Aby móc taką dotację uzyskać musimy być bezrobotni, zarejestrowani w urzędzie pracy.

Dodatkowo przez 12 miesięcy poprzedzające złożenie naszego wniosku nie możemy odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty pracy, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub prac społecznych i innych tego typu form pomocy oferowanych przez urząd pracy. Dodatkowo nie możemy być w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację być skazani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Taką dotację możemy otrzymać jednorazową, więc jeżeli otrzymaliśmy już taką formę pomocy w przeszłości, nie możemy z niej skorzystać ponownie. Kwota dotacji jest zmienna i zależy od przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku. Maksymalnie możemy otrzymać sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie około 22 000 zł. Oczywiście, nie każdy rodzaj działalności może być sfinansowany z takiej dotacji. Nie może to być działalność związana z na przykład transportem osób, grami hazardowymi, czy sprzedażą komisową. Pieniędzy uzyskanych w taki sposób nie możemy przeznaczyć na zakup papierów wartościowych, ziemi, budynków, czy pokryć kosztów dostawy zamówionych towarów. Aby móc ubiegać się o taki rodzaj pomocy musimy wypełnić odpowiedni wniosek oraz szczegółowy biznesplan, który następnie jest oceniany przez komisję. Aby móc otrzymać taką dotację konieczne jest posiadanie żyrantów. Musimy także naszą działalność utrzymać przez 12 miesięcy. W tym okresie nie możemy zlikwidować ani zawiesić firmy. Jeżeli utrzymamy naszą działalność przez rok, nie musimy zwracać uzyskanych środków. Bardziej korzystną formą pomocy dla młodych przedsiębiorców są dotacje unijne. Są to projekty skierowane do osób bezrobotnych, które zamieszkują dane województwo. Każdy z projektów jest skierowany do innej grupy bezrobotnych. Dotacja najczęściej wynosi 40 tysięcy złotych. Możemy je przeznaczyć na zakup sprzętu biurowego, samochód, dostosowanie lokalu, stronę internetową oraz reklamę i promocję. Oprócz dotacji na otwarcie firmy przez co najmniej 6 miesięcy możemy otrzymywać tak zwane wsparcie pomostowe, w wysokości ok. 1200 zł miesięcznie na pokrycie kosztów bieżących firmy. Możemy więc przeznaczyć je na opłacanie ZUS, benzyny, telefonu czy czynszu. Procedura najczęściej składa się z 3 etapów i trwa kilka miesięcy. W pierwszej kolejności musimy zgłosić się do projektu, gdzie składamy wstępny biznesplan oraz dokumentu potwierdzające to, że spełniamy wymagania wzięcia w nim udziału. Gdy zakwalifikujemy się czeka nas szereg spotkań z doradcą zawodowym oraz kurs prowadzenia działalności. Na zakończenie przygotowujemy właściwy biznesplan, który jest następnie oceniany i w przypadku zaakceptowania zakładamy działalność i otrzymujemy dotację.

mateusz Autor