Gdy klienci nie płacą…

W naszym kraju coraz więcej kobiet boryka się z problem braku pieniędzy uzyskanych od swoich byłych partnerów na rzecz alimentów na dziecko. Niestety, w naszym państwie uzyskanie alimentów jest bardzo trudne. Po pierwsze najpierw należy złożyć do sądu wniosek o alimenty.
Na termin rozprawy przyjdzie nam czekać około miesiąca czasu, przy czym, sama rozprawa także może ciągnąć się przez parę miesięcy. Po uzyskaniu alimentów, teoretycznie kobieta powinna zacząć je otrzymywać. Prawda jest jednak taka, iż nie wielu byłych partnerów przejmuje się wyrokiem sądu, i nadal nie ma zamiaru płacić. Sytuacja jest o tyle trudna, że w przypadku gdy ojciec dziecka nie posiada stałego miejsca zatrudnienia wyrok sądu trafia tylko do jego rąk, nie zaś do pracodawcy z nakazem obcinania ojcu wypłaty. Ostatnią deska ratunku jest Komornik Kraków. Niestety jego możliwości podobnie jak chęci do niesienia nam pomocy są ograniczone. Jeśli dłużnik nie posiada żadnych dóbr, nie ma też stałe pracy, nigdy nie uda nam się odzyskać należnych nam pieniędzy.

mateusz Autor