Gościsz w Wielkopolsce? Zobacz co czeka na Ciebie we Wrześni

Września jest miastem w województwie wielkopolskim. Leży przy międzynarodowej trasie A2 na odcinku Poznań – Warszawa na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych kraju. Miasto posiada bardzo bogatą historię. Według wykopalisk archeologicznych przyjmuje się, że na terenie Wrześni pierwsze grupy ludzi pojawiły się w środkowej epoce kamiennej, czyli ok 8000 lat p.n.e. Z tamtej epoki pochodzi, między innymi osada wydmowa z Tarnowej pod Pyzdrami. Ciągłość osadnictwa potwierdzają znaleziska z epoki brązu i żelaza

Co warto zobaczyć we Wrześni?
W pobliżu miasta znajduje się jeden z najważniejszych średniowiecznych grodów książęcych, który niegdyś był siedzibą kasztelanii – Giecz. Pierwsza wzmianka o wrześni pochodzi z 1256 roku, a lokacja miasta nastąpiła w połowie XIV wieku. Miasto zostało rozwinięte na planie owalnicy wzdłuż traktu handlowego łączącego Kalisz z Gnieznem, w pobliżu skrzyżowania ze szlakiem Poznań – Łęczyca. Tak korzystne położenie miasta sprzyjało rozwojowi rzemiosła i handlu. W 1656 roku podczas wojny szwedzkiej miasto zostało poważnie zniszczone. Następnie zostało przyjęto do składu Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815. Mieszkańcy Wrześni mieli bardzo duży wkład w walkach w obronie Polski. W okresie międzywojennym była ona miastem handlowo-rzemieślniczym. Podczas II Wojny Światowej Niemcy zbombardowali miasto a następnie go zajęli. Mieszkańców zostali w większości wysiedleni. Po wojnie nastąpiła intensywna rozbudowa miasta oraz modernizacja przemysłu, gospodarki, kultury, komunikacji i szkolnictwa. Powstały nowe fabryki i osiedla, a także utworzono Jezioro Wrzesińskie, czyli zalew na rzece Wrześnicy wraz z ośrodkiem wypoczynkowym i hotel Września. Pomimo licznych walk z okupantami w mieście zostało wiele zabytków, które warto zobaczyć. Należą do nich kościół farny, wzniesiony w połowie XV w, drewniany kościółek na Lipówce z 1664 roku, pałac na Opieszynie – siedziba ówczesnych właścicieli Wrześni z co najmniej XIII wieku, ratusz z 1905 roku oraz budynek dawnej szkoły pruskiej z końca XVIII wieku, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

mateusz Autor