Kompresory mają zastosowanie również w domu

Bardzo często można spotkać się zarówno w warsztatach, fabrykach jak i w innych miejscach, jak choćby takich jak własne garaże, czy nawet na placach budowy urządzenia takie jak sprężarki. Sprężarki, czyli inaczej kompresory są maszynami, które służą do sprężania, czyli kompresji, skąd zresztą wzięły się nazwy owych maszyn. Inną ważną cechą owych maszyn jest przetłaczanie różnego rodzaju gazów. Fakt ten sprawia, iż wyróżnić można dwa ogólne podziały sprężarek, otóż są to: sprężarki wyporowe, które inaczej nazywane są objętościowymi, ten typ sprężarek również może zostać podzielony na podrodzaje (tłokowe, rotacyjne, membranowe oraz bezkorbowo-silnikowe), kolejnym rodzajem sprężarek są sprężarki wirowe, nazywane także przepływowymi, ten typ można również podzielić na podtypy (osiowe, diagonalne oraz promieniowe), są one stosowane przede wszystkim w chłodnictwie i metalurgii, a także do napędu maszyn oraz narzędzi.
Specyficznym rodzajem sprężarek, są sprężarki Rootsa. Jest to sprężarka wypornościowa obrotowa, która napędzana jest przez pracę silnika tłokowego oraz przy użyciu przekładni mechanicznej. Rootsa posiada w swojej budowie dwa walcowate wirniki, w których występuje wzrastający wzdłuż osi przekroju odsunięty od siebie na określona odległość,która jest mniejsza od maksymalnej średnicy wirnika, który ma budowę ósemkowatą. Sprężarki można zastosować przykładowo w przypadku zwiększenia się gęstości czynnika gazowego, jak i wymuszenia przepływu, czy podwyższeniu temperatury czynnika gazowego oraz wielu innych równie istotnych zastosowań w zależności od branży w jakiej są one wykorzystywane.

mateusz Autor