Ldar to jest to!

Program służący do wykrywania występujących nieszczelności w instalacjach przemysłowych służących między innymi do produkcji i magazynowania substancji organicznych nosi nazwę z języka angielskiego Leak Detection And Repair, co tłumaczy się jako Wykrywanie i Naprawa Nieszczelności, w skrócie Ldar. System został opracowany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska jako metodę skutecznego monitorowania oraz kontrolowania szczelności instalacji przemysłowych. Wdrożenie systemu działa przede wszystkim na korzyść firmy, gdyż ogranicza straty surowcowe i produktowe dzięki wczesnemu wykryciu nieszczelności. Ponadto redukuje w wyraźnym stopniu możliwość wystąpienia awarii przemysłowej, a także znacznie zmniejsza emisję substancji chemicznych do środowiska naturalnego. W Europie LDAR jest coraz częściej stosowany i Unia Europejska pracuje nad projektem zobowiązania przedsiębiorców do korzystania z tego programu. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz troskę o środowisko naturalne wiele firm już zdecydowało się na korzystanie z LDAR we własnym zakresie.

copywriter Autor