Obliczenia w elektroenergetyce

Elektroenergetyka jest działem energetyki oraz elektrotechniki, która zajmuje się zarówno wytwarzaniem jak i przesyłaniem oraz rozdzielaniem energii elektrycznej. Z tego tez powodu ważnym jest aby odpowiednio gospodarować ową energią poprzez odpowiednia technologie,która umożliwia prawidłowe działanie niemal wszystkich dziedzin życia człowieka. Ważnym w elektroenergetyce jest prawidłowe rozeznanie w obliczeniach, które dotyczą tego typu zagadnień. Istotnym obliczeniem tutaj są obliczenia zwarciowe. Obliczenia te dotyczą rozpływu mocy co zachodzi w systemie jak również analizowania zwarć czy tez badania system,ów pod kątem ich stabilności. Czasem można również zamiast obliczeń zwarciowych spotkać termin obliczeń prądów zwarciowych . Jest to jednak nieco inne obliczenie od zwarciowego, a dokładniej jest ono nieco węższe. Różnice ta znajdujemy w tym, iż prócz prądów, jakie maja towarzyszyć zwarciom, można również wyróżnić to, jak ważne są napięcia wśród wybranych węzłów, co jest rzeczą charakteryzującą impedencje, czy wiele inny6ch parametrów elektroenergetycznych. Napięcie to wykorzystywane jest w przypadku najczęściej najprostszych z dostępnych zwarć bezpośrednich. Bardzo często również można spotkać je w przypadku zwarć symetrycznych, czyli trójfazowych. Obliczenie to ma bardzo wiele zastosowań, i można wśród nich wyróżnić przykładowo:
– dobór odpowiednich urządzeń, które maja znaleźć zastosowanie w elektroenergetyce pod kątem wytrzymałości zwarciowej;
-dobór odpowiedniego okablowania ( przekrój przewodów oraz żył kabli);
– systemy przeciwpożarowe- ich projektowanie oraz analiza skuteczności ich funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych i nie tylko;
– tworzenie projektów szyn zbiorczych dla rozdzielni
-tworzenie a uprzednio zaprojektowanie odpowiednich układów połączeń elektrycznych sieci ( z uwzględnieniem przypisanych im prądom zmiennym) oraz inne.
Jak widać zastosowań tych obliczeń jest bardzo wiele, co ma przyczynę w tym, iż są one odpowiednim sposobem na prawidłowe ustalanie natężeń w sieciach.

mateusz Autor