Płyty oklejanie udające płytki kamienne

W ogólnym znaczeniu fornir jest cienką płytą, najczęściej drewnianą, którą uzyskuje się w wyniku tzw. skrawania płaskiego, nazywanego często i stycznym, które przebiega w kierunku prostopadłym do włókien w tym wypadku drewna. Wyróżnia się również skrawanie obwodowe, którego inną nazwą jest łuszczenie. W przypadku drewnianych płyt wykorzystuje się tutaj drewno okrągłe o średnicach dużych, a wręcz bardzo dużych.
Jednak drewno to nie jedyny surowiec, który stosuje się do wytworzenia owych płyt. Kolejnym jest coraz bardziej popularny fornir kamienny. Fakt, iż ludzie coraz częściej sięgają po rzeczy wykonane z kamienia lub z materiałów go imitujących jest coraz powszechniejszy. Zarówno w domach jak poza nimi, czy to na ogrodzie, biurze, sklepie ludzie nie boją się ozdabia przestrzeni właśnie wykończeniami kamiennymi, czy to w formie forniru czy innych, nawet gołych skał, czy też specjalnie wykonanych płytek, które wyglądają jak kamienne. Niezależnie od tego trend na drewniane oraz kamienne elementy wystroju jest obecnie niezwykle popularny.

mateusz Autor