Prawo karne, prawo własności, prawo pracy w kancelarii KTT

Mawia się, że nieznajomość prawa szkodzi. W tej maksymie drzemie sporo prawdy – wówczas, gdy nie jesteśmy świadomi istnienia pewnych przepisów, narażamy się na rozmaite straty i niewykorzystane szanse. Prawo karne, własności i pracy to trzy gałęzie, o których warto posiadać choćby i szczątkową wiedzę. Usługi z wszystkich tych zakresów świadczy kancelaria adwokacka KTT Katarzyny Tomczak-Trochimiuk w Gliwicach.

Usługi z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego i wykroczeń

Kancelaria prawna KTT świadczy usługi z obszaru prawa karnego, wykroczeń oraz karno-skarbowego. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim obronę w postępowaniu przygotowawczym przed sądem I oraz II instancji, jak również obronę w postępowaniu kasacyjnym i wykonawczym. To również reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli i posiłkowych, a także powodów cywilnych. Prawnik oferuje także sporządzenie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz prywatnych aktów oskarżenia.

Prawo własności i zobowiązań

Również i w problemach z zakresu prawa własności warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. Ta pomoże nam w rozwiązaniu kłopotów związanych m. in. z zniesieniem współwłasności, ochroną posiadania, zasiedzeniem, bezpodstawnym wzbogaceniem, zawiązaniem umów nazwanych i nienazwanych, ustanowieniem służebności, a także dochodzeniem roszczeń z tytułu zawiązanych przez strony umów.

Pomoc w dziedzinie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

Każdy, kto podejmuje zatrudnienie powinien być świadomy przywilejów, jakie przysługują mu zgodnie z obowiązującym prawem pracy. Kancelaria prawna KTT świadczy pomoc w postaci reprezentacji w sprawach o ustalenie stosunku do pracy, czy przywrócenia do niej. W skład usług kancelarii wchodzą również postępowania o odszkodowanie, sprostowanie świadectwa pracy, jak również w sprawach mobbingu i dyskryminacji. Możemy liczyć również na profesjonalną reprezentację prawniczą w sprawach o świadczenia rentowe i emerytalne.

Większość dziedzin naszego życia regulowana jest różnymi przepisami prawa, wobec czego warto pamiętać, że w rozmaitych problemach nie pozostajemy odosobnieni. Wówczas, gdy na naszej drodze pojawi się kłopot natury prawnej, warto zasięgnąć porady fachowca. Kancelaria KTT z rzetelnością podchodzi do każdego klienta, traktując jego sprawę indywidualnie, a także dokładając starań, by ta została rozwiązana możliwie jak najbardziej korzystnie.

admin Autor