Proces budowy torów

Choć wydawać się może, iż obecnie ludzie zaprzestali już budowania torów, wciąż jednak są one dość powszechnie spotykanym sposobem na przemieszczanie się tak ludzi jak i transportowanie towarów w pociągach, to też choć może nie każdy to dostrzega linie kolejowe są wciąż modernizowane oraz budowane na nowo. Budowa torów jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem, do którego wykonania potrzebni są odpowiednio do tego wyszkoleni ludzie, specjaliści z zakresu takich konstrukcji, jak również inżynierzy, którzy tworzą projekt takich linii jak i pracownicy fizyczni zatrudnieni p[rzez kolej, która jest najczęściej zleceniodawcą takich oprac. Jak jednak przebiega taka budowa?

Budowa torów to nie tylko roboty nawierzchniowe tak te wykonane w technologiach tradycyjnych jak i nowoczesnych, ale również prace ziemne czy odwodnienie. Tworzenie samego toru musi przebiegać wedle odpowiedniego planu.

Jednym z elementów, który tworzy linię kolejową jest podtorze. Jest to budowla ziemna, która może mieć formę zarówno naturalną jak i sztuczną. Budowla ta może pełnić role fundamentów pod przyszłą nawierzchnię kolejową. Każdy element podtorza musi być odpowiednio zaprojektowany i wykonany, by możliwe było odpowiednie przez niego podtrzymanie w późniejszym etapie jego użytkowania pociągów, które podróżują po nich. Ważnym elementem, który należy zaznaczyć jest budowa linii. Jej przekrój w przypadku dróg kolejowych w technologi podsypkowej prezentuje się następująco:
– górna powierzchnia podtorza- wydziela ja specjalny materiał izolujący, którym może być np., geowłóknina lub folia.
– materiał izolacyjny i siatka przestrzenna
– zasypana siatka przestrzenna- przy wykorzystaniu pospółki przysypującej materiał
– tłuczek
– podkłady i szyny
– kolejna warstwa tłucznia przysypując tor.

Elementy te umożliwiają na wytworzenie w prosty sposób wytrzymałej drogi pod transport kolejowy. Modernizacja oraz powstawanie nowych odcinków pozwala na to by ten typ transportu wciąż pozostawał ważnym źródłem przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi zakładami pracy, stacjami, itp.

mateusz Autor