Służebności drogi koniecznej

W obecnych czasach wykorzystuje się każdy wolny obszar terenu, który może służyć jako np. działka do zabudowy. W wyniku tego dochodzi do sytuacji, że nieruchomość gruntowa może nie posiadać bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nierzadko w wyniku tego kłopotu dochodzi do pewnych niesnasek z właścicielami przydrożnych nieruchomości. Dawniej wystarczyło umówić się słownie z sąsiadem, aby możliwe było przechodzenie przez teren jego posesji lub korzystanie z jego podjazdu. Współczesny świat jednak ciągle się zmienia. Obecnie istnieje zdecydowanie większe poszanowanie prawa własności. Wiele osób chce zachować całkowitą odrębność i nie zezwala na korzystanie ze swojej posesji. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jest to rodzaj prawa rzeczowego, który obciąża nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej (władnącej). W tym przypadku jest to prawna możliwość korzystania z obciążonej nieruchomości w pewnym zakresie np. do przejazdu lub przejścia przez teren takiej posesji. W ten sposób nabywamy prawa, które umożliwia nam na korzystanie z dojścia. Powstanie służebności może zostać zrealizowanie na kilka sposobów. Najczęstszym jest spisanie stosownej umowy. Zawiera się ją pomiędzy dwoma stronami – właścicielem nieruchomości obciążonej oraz właścicielem nieruchomości władnącej. Jest to oświadczenie woli, które przyjmuje formę aktu notarialnego. Prawo służebności jest zapisywane w księdze wieczystej. Innym sposobem jest orzeczenie sądu. Stosowane jest wtedy, gdy sąsiad nie chce się zgodzić na powstanie służebności. W takim przypadku sytuacja jest precedensowa i z reguły nieruchomość władnąca nabywa stosowne prawa. Droga konieczna ustanawiana jest zawsze za wynagrodzeniem. Nie można więc żądać przejścia przez teren nieruchomości nieodpłatnie. W przepisach oraz aktach prawnych nie ma ustalonej wysokości żądania finansowego. Zależne jest przede wszystkim od stopnia służebności oraz ceny nieruchomości. Możliwe jest jednorazowe spłacenie należności lub wypłacanie jej w ratach.

mateusz Autor