Spawanie metodą MIG

W ogólnym pojęciu spawanie jest procesem, którego wynikiem jest utworzenie połączenia pomiędzy dwoma materiałami metalicznymi, które następuje w wyniku miejscowego stopienia obu materiałów, którego następstwem jest ich zespolenie w miejscu stopienia. Często do spawania stosuje się spoiwo, które stapia się w miejscu w którym ma dojść do zespolenia się materiałów. Spawanie może mieć miejsce poza materiałami metalicznymi również w przypadku tworzyw sztucznych. Z racji różnych materiałów oraz rodzajów spawania różnić mogą się również połączenia, które powstają w ich wyniku.
Tym samym wyróżnić można połączenia takie jak: kątowe jedno oraz dwustronne, narożne, doczołowe, krzyżowe, nakładkowe, przyległe, teowe, zakładkowe. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod spawalniczych jest spawanie mig warszawa. Spawanie MIG czy dokładniej spawanie MIG/MAG to spawanie, które następuje w wyniku zastosowania elektrody topliwej, która znajduje się w osłonie gazów obojętnych, najczęściej argon i hel dla metody MIG bądź aktywnych, jak dwutlenek węgla bądź jego mieszaninę z argonem w przypadku spawania MAG. W owej metodzie łuk elektryczny jarzy się pomiędzy materiałem, który podlega spawaniu a elektrodą, która ma postać drutu. Metoda ta ma swoje zastosowanie w spawaniu automatycznym oraz półautomatycznym, jak również w przypadku linii technologicznych oraz wszelkich prac montażowych. Jest on wyjątkowo dobrą metodą, oczywiście ma pewne wady jak choćby to, iż stosuje się ją jedynie do spawania stali niestopowych oraz dochodzi do dużego rozprysku metalu w momencie spawania z CO2 (MAG), a także kiedy spawa się na otwartej przestrzeni trzeba stworzyć osłonę przeciwwiatrową, posiada jednak mimo to ona znacznie więcej zalet jak: fakt dużej wydajności oraz wysokiej jakości spoin, może ulec robotyzacji, jak i to, iż spawaniu mogą podlegać elementy o różnym zakresie grubości, a także wykonywania spawu w różnych pozycjach.

mateusz Autor