Spółka z o.o.

Zakładanie własnego przedsiębiorstwa jest obecnie coraz częściej spotykanym elementem w codziennym życiu wielu osób, które poszukują odpowiedniego sposobu na zatrudnienie dla siebie szczególnie jeśli nie mogą z różnych powodów uzyskać zatrudnienia w zawodzie, który dotychczas wykonywali. Najlepszym rozwiązaniem w ich mniemaniu jest stworzenie własnego przedsiębiorstwa, które może stopniowo przynosić im nie tylko dochody, ale może rozwijać się dzięki czemu bez większego problemu zyskają oni stały, często nie mały dochód. Szczególnie często można spotkać się ostatnio ze spółkami z ograniczona odpowiedzialnością, czym więc się one charakteryzują?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company in Poland) to rodzaj spółki, który charakteryzuje się tutaj tym, że jest to forma prawna, którą tworzy jedna lub więcej osób, które nazywane są tutaj wspólnikami. Osoby te odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstw w niepełnym zakresie, jest to bardzo często spotykana spółka w Europie, dlatego także w Polsce można niejednokrotnie się z nią spotkać. Spółki te działają na zasadzie prawa, które zostało uregulowane w Niemczech i służy jako wzorzec w krajach pozostałych . Stopniowo od roku 1906 poszczególne kraje Europy przyjmowały ten wzorzec, w tym Polska 8 lutego 1919 roku. Dzięki temu stopniowo udawało się im uzyskać ogólne zasady jednolite dla Europy odnośnie działania tego rodzaju firm. Z czasem oczywiście doszło do tego, ze w poszczególnych krajach zasady te zaczęły się reformować, przez co w pewnym momencie stały się one całkowicie odmienne.
Przykładowo w przypadku polskiej wersji Sp. z o.o. mamy do czynienia ze spółką handlową, która uregulowana została przez Kodeks spółek handlowych. Ważnym elementem jest tutaj to, że to spółka odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli swoim majątkiem , a nie jej wspólnicy. Ważnym elementem jest tu również to, o czym muszą pamiętać członkowie jej zarządu, ze w przypadku bezskuteczności egzekucji majątkowej, jeśli nie dojdzie do zgłoszenia w porę wniosku o upadłości spółki jej członkowie zarządu subsydiarnie będą odpowiadać za jej zobowiązania wobec wierzycieli. Ważnym elementem w spółce tego rodzaju jest także to, że ilość wspólników spółki może być dowolna, przy czym, gdy mamy tu do czynienia tylko z jednym wspólnikiem musi on złożyć oświadczenie woli wobec spółki, które musi mieć formę pisemną pod rygorem, ze dojdzie tutaj do jej nieważności. Ponadto akt notarialny jest wymagany w sytuacji, gdy jedyny wspólnik firmy, jest zarazem jedynym członkiem zarządu. Po jego sporządzeniu wypis z tego aktu musi być niezwłocznie wysłany do sądu rejestrowego.
Oczywiście nie można zapominać o tym, ze spółka ta nie jest jedynym rodzajem spółek, które możemy obecnie znaleźć na rynku. Poza spółką z o.o. można spotkać się również ze spółkami takimi jak spółka jawna, komandytowa, partnerska, akcyjna oraz wiele innych, które charakteryzują się odmiennymi zasadami funkcjonowania. Dlatego też fakt zakładania przedsiębiorstwa wymaga dokładnego przemyślenia odpowiedniego rodzaju spółki.

mateusz Autor