Sprzedaż nieruchomości musi mieć zachowane pewne procedury

Toczenie się postępowania sądowego może być bardzo stresujące dla nas, szczególnie jeśli rozstrzygnięcie sprawy jest nie na naszą korzyść. W momencie gdy sposobem tradycyjnym lub innym zastępczym zostanie nam doręczona decyzja administracyjna, możemy w ciągu 14 dni od jej doręczenia złożyć jeden ze środków zaskarżenia, jakim jest odwołanie.

Możemy znaleźć pomoc w napisaniu owego odwołania u adwokata, a także w miejscu takim jak kancelaria notarialna Oleśnica. Po złożeniu odwołania wraz z podstawą prawną na bazie, której decydujemy odwołać od owej decyzji nim stanie się ona ostateczna następuje czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Jako, iż sprawa toczyła się w sądzie I instancji musi on skierować dokumenty sprawy do II instancji. W toku postępowania organ administracji II instancji rozstrzyga czy odwołanie jest słuszne, aby to dokonać może powołać światków i musi przyjrzeć się dokładnie wszystkim dowodom. Rozstrzygnięcie sprawy może nieść ze sobą trzy różne decyzje podjęte przez organ II instancji, otóż:
decyzja merytoryczna, czyli podtrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji,
decyzja reformatoryjna, czyli zmiana zaskarżonej decyzji,
decyzja kasacyjna, czyli decyzja, która uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do I instancji.

mateusz Autor