Standardy do sieci elektroenergetycznych

Stacje energetyczne są dość specyficznym tworem jeśli chodzi o cały system energetyczny. Od ich prawidłowego wykonania i funkcjonowania zależy prawidłowe funkcjonowanie całego systemu sieci elektroenergetycznej. Istotnym czynnikiem tutaj jest to, by sieci te były zgodne z standardami, które zostały stworzone właśnie w kontekście usprawnienia ich funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom mającym z nimi jakikolwiek kontrakt. Nie można tutaj oczywiście pominąć takich standardów, jak np. IEC61850. Standard ten określa jak mają być projektowane automatyki, które następnie obsługują stacje energetyczne. Można więc swobodnie powiedzieć, iż owy standard stanowi część architektury ogółu systemów energetycznych, które powstały z inicjatywy Komitetu Technicznego 57, tj. międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. Dokument, który określa owe standardy, składa się z dziesięciu ogólnych części oraz z towarzyszących mu 6 podpunktów przy punktach 7,8 i 9. Jest on niezwykle istotny, gdyż przedstawia to jak powinna wygadać oraz funkcjonować odpowiednia sieć elektroenergetyczna.

mateusz Autor