Dobrze mieć swojego prawnika…

Bardzo często w sądownictwie spotykamy się z osobą adwokata. Kim jest ta osoba oraz jakie są jej zadania? Otóż adwokat jest to osoba, która zajmuje się udzielaniem prawnych porad, jak również sporządzaniu wszelkich opinii prawnych lub też opracowywaniu aktów prawnych a dokładniej ich projektów. Do pracy adwokatów należą również wystąpienia przed sądem oraz różnymi urzędami. Innym określeniem, aczkolwiek potocznym jaki stosuje się w kontekście adwokatów jest miano obrońcy sądowego. Aby pozostać adwokatem uczeń musi ukończyć studnia prawnicze a następnie odbyć aplikację adwokacką, która jest niczym innym jak praktyką zawodowa w adwokaturze, a następnie zdać egzamin adwokacki. Czytaj więcej o Dobrze mieć swojego prawnika…