Płyty oklejanie udające płytki kamienne

W ogólnym znaczeniu fornir jest cienką płytą, najczęściej drewnianą, którą uzyskuje się w wyniku tzw. skrawania płaskiego, nazywanego często i stycznym, które przebiega w kierunku prostopadłym do włókien w tym wypadku drewna. Wyróżnia się również skrawanie obwodowe, którego inną nazwą jest łuszczenie. W przypadku drewnianych płyt wykorzystuje się tutaj drewno okrągłe o średnicach dużych, a wręcz bardzo dużych. Czytaj więcej o Płyty oklejanie udające płytki kamienne