Spawanie metodą MIG

W ogólnym pojęciu spawanie jest procesem, którego wynikiem jest utworzenie połączenia pomiędzy dwoma materiałami metalicznymi, które następuje w wyniku miejscowego stopienia obu materiałów, którego następstwem jest ich zespolenie w miejscu stopienia. Często do spawania stosuje się spoiwo, które stapia się w miejscu w którym ma dojść do zespolenia się materiałów. Spawanie może mieć miejsce poza materiałami metalicznymi również w przypadku tworzyw sztucznych. Z racji różnych materiałów oraz rodzajów spawania różnić mogą się również połączenia, które powstają w ich wyniku. Czytaj więcej o Spawanie metodą MIG