Znicze na groby

1 listopada jest bardzo ważną uroczystością nazywaną świętem Wszystkich Świętych. Jest to głównie rzymskokatolicka uroczystość, chociaż część innych kościołów również ją uznaje. To święto ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. Wywodzi się ono głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary, a nie wspomniano o nich ani w miejscowych martyrologiach ani w kanonie Mszy Świętej. Początkowo to święto obchodzono 13 maja. Data ta wywodzi się od rozpowszechnienia się tradycji przenoszenia świętych relikwii na inne miejsca w IV wieku. Przez ten proces chciano podkreślić, iż święci są własnością całego Kościoła. Czytaj więcej o Znicze na groby