W razie problemów ze zdrowiem – długotrwała opieka medyczna

Bardzo często w naszym życiu może zdarzyć się sytuacja losowa, która zmusi nas do poddania się hospitalizacji. Ma ona na celu pozbycie się naszego problemu, który pojawił się w wyniku wypadku czy też choroby. Niekiedy sam pobyt w szpitalu nie jest wystarczający, aby osiągnąć dawną pełnie zdrowia. Niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni ze skorzystania z dodatkowej formy leczenia lub rehabilitacji, które pomogą nam wrócić do poprzedniego stanu zdrowia. Pielęgniarska długoterminowa opieka to nieokreślona lub określona w czasie opieka nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, która odbywa się w warunkach domowych we współpracy z lekarzem.

Tacy pacjenci wymagają stałej i systematycznej opieki udzielanej w warunkach domowych, jednak nie wymagają hospitalizacji w stacjonarnych placówkach lecznictwa. Taka opieka długoterminowa ma na celu zapewnienie odpowiednich świadczeń chorym, a także przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji. Dzięki niej chory może wykształcić swoje umiejętności, aby lepiej radzić sobie z chorobą lub niepełnosprawnością. Do zadań pielęgniarza, który obejmuje danego pacjenta opieką długoterminową należą realizacja świadczeń pielęgnacyjnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, które związane są z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, odpowiednia edukacja zdrowotna osoby objętej opieką, a także pozostałych członków rodziny oraz pomoc w zdobyciu odpowiedniego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, który jest niezbędny do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. Udziela również wsparcia psychicznego rodzinie na każdym z etapów choroby, także w okresie terminalnym i w procesie umierania. Taka opieka może obejmować pacjentów w dowolnym wieku, którzy są obłożnie lub przewlekle chorzy z ograniczoną zdolnością do samoopieki. Do świadczeń pielęgniarskich, jakie są obowiązkowo wymagane aby uzyskać tego typu świadczenie to kroplowy wlew dożylny, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach pobudzi i trudno gojących się ranach, karmienia przez zgłębnik i przez przetokę, płukania pęcherza moczowego, pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną, lub zakładanie i usuwanie cewnika.

mateusz Autor