Z czym się wiąże nakaz zapłaty?

Czy dostałeś może nakaz zapłaty, jednak nie bardzo wiesz dlaczego trafiło ono do ciebie? Nie wiesz w jaki sposób sprzeciwić się i dowieść swojej niewinności w kwestii zadłużenia. Firmy windykacyjne czekają tylko na twoją bierność dlatego nie daj im łatwo zarobić na twojej niewiedzy lub braku chęci działania. Czym jednak jest owy nakaz zapłaty? Otóż w ogólnym znaczeniu jest to orzeczenie sądowe, które wydawane jest na posiedzeniu niejawnym, w którym nie uczestniczą strony, a który wnioskowany jest jedynie na podstawie treści pozwu jaki dokumentów, które zostały do niego dołączone. Nakaz zapłaty może pojawić się w dwóch przypadkach jako istota postępowania upominawczego oraz w przypadku postępowania nakazowego.
Aby jednak można było wydać nakaz zapłaty potrzebne jest określenie pewnych przesłanek,które w pełni potwierdzą słuszność istnienia owego orzeczenia. Nakaz zapłaty wydaje sąd bądź referendarz sądowy, którzy mogą zrobić to tylko jeśli: roszczenie nie jest bezzasadne, zaspokojenie roszczenie nie jest zależne od świadczenia wzajemnego, okoliczności jakie przytoczono nie wzbudzają wątpliwości oraz gdy znane jest stałe miejsce pobytu pozwanego, zaś doręczenie pozwu nastąpi w kraju. Otrzymanie nakazu zapłaty nie jest równoznaczne z tym,iż jest on prawomocny. Nim stanie się on prawomocny musi przede wszystkim upłynąć czas do 2 tygodni od doręczenia nakazu, jeśli zaś w tym okresie odwołamy się od decyzji o nakazie straci on znaczenie i rozpoczyna się nowa droga prowadząca do ustalenia racji stron. Jeśli znów zachowamy bierną postawę nie wnosząc sprzeciwu lub wnioskując nie złożymy kompletów dokumentów można być pewnym, iż w takiej sytuacji nakaz zostanie prawomocnym, a tym samym firma windykacyjna wzbogaci się na naszej nie wiedzy. W tej sytuacji rozpoczyna się proces egzekucyjny, gdyż nakaz zyskuje tytuł egzekucyjny. Oczywiście wniesienie sprzeciwu wobec nakazowi nie jest równoznaczne z jego cofnięciem. W tej sytuacji rozpoczyna się wspomniana wcześniej rozprawa, której termin jest ustalany niemal w chwili dostarczenia pisma. To w jej czasie ustalone zostanie co dalej będzie działo się z nakazem, czy zostanie on uchylony czy też zachowany w całości bądź także w części.

mateusz Autor