Znicze na groby

1 listopada jest bardzo ważną uroczystością nazywaną świętem Wszystkich Świętych. Jest to głównie rzymskokatolicka uroczystość, chociaż część innych kościołów również ją uznaje. To święto ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. Wywodzi się ono głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary, a nie wspomniano o nich ani w miejscowych martyrologiach ani w kanonie Mszy Świętej. Początkowo to święto obchodzono 13 maja. Data ta wywodzi się od rozpowszechnienia się tradycji przenoszenia świętych relikwii na inne miejsca w IV wieku. Przez ten proces chciano podkreślić, iż święci są własnością całego Kościoła.
Papież Bonifacy IV w 610 otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, gdzie kazał złożyć liczne relikwie i poświęcił ją na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników, gdzie oddawano część wszystkim zmarłym męczennikom w dniu 13 maja. Uroczystość została przeniesiona na 1 listopada przez Papieża Grzegorza III w 731 roku. Było to spowodowane trudnościami z wyżywieniem rzeszy pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu na wiosnę. W 837 roku następny papież – Grzegorz IV rozporządził, aby był to dzień poświęcony nie tylko pamięci męczenników, ale i wszystkich świętych Kościoła. 1 listopada jest dniem wolnym od pracy w Polsce. Dzięki temu wielu ludzi pokonuje nawet bardzo wielkie odległości po to, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Na cmentarzach odwiedzamy groby i ozdabiamy je kwiatami oraz palimy znicze Wrocław i modlimy się w intencji swoich zmarłych. Tradycja stawiania zniczy i świeczek na grobach pochodzi od dawnego pogańskiego zwyczaju rozpalania ognisk na mogiłach. Ludzie wierzyli, iż ogień ogrzeje dusze błąkające się po ziemi. Mimo, że święto to ma charakter głównie religijny, to dobrym zwyczajem obchodzi je wiele osób innych wyznań lub nie wyznających żadnej religii. Traktują oni je jako wyraz pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. Po dniu Wszystkich Świętych obchodzi się Dzień Zaduszny. Jest to święto wspominania i modlitw za zmarłych, odpowiednik pogańskich Dziadów. Podczas Zaduszek ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata, a polscy katolicy modlą się za wszystkich wiernych zmarłych, których dusze według ich wiary mogą przebywać w czyśćcu.

mateusz Autor